Velká letní soutěž 

Vyhrajte obytnou dodávku na prodloužený víkend a cestovatelské balíčky 

Prodloužený víkend (3 noci) v obytňáku, batoh na letní dobrodružství, výzbroj pro pitný režim i energie na cesty. Spolu s dalšími brandy a tvářemi, které mají blízko ke stejným hodnotám, cestování, přírodě, jsme si pro vás připravili velkou letní soutěž o pět cestovatelských balíčků plných užitečných vychytávek a věcí. A jako hlavní cenu můžeš vyhrát obytnou dodávku na prodloužený víkend. 
 

 

Jak na to?

 1. Na Instagramu dejte follow profilům Freshlabels, Biooo.cz, Campiri, Chimpanzee, Roba a Annie
 2. Napište do komentářů pod společný post na Instagramu kam byste s dodávkou jeli a označte parťáka. Komentovat můžete víckrát.
 3. Na konci srpna (31. 8. 2023, 21:00) vylosuje Freshlabels výherce pěti cen popsaných níže.
 4. Výherce kontaktujeme přes Instagram a domluvíme se na předání/zaslání výherních balíčků. 
 5. Přesné podmínky soutěže najdete níže.

 

 
 • Oficiální pravidla a podmínky soutěže

  „Velká letní soutěž“ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Velká letní soutěž“ (dále jen „soutěž“).

  1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže

  Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost Freshlabels s.r.o., se sídlem Milady Horákové 452/11, 170 00 Praha 7, IČO 22793593 (dále jen „vyhlašovatel“).

  2. Místo konání a doba trvání soutěže

  1. Soutěž probíhá na území České republiky.
  2. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 6. 8.–31. 8. 2023.

  3. Podmínky účasti

  1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem nebo adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
  2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.
  3. Podmínkou účasti v soutěži je sledování instagramových profilů FreshlabelsBiooo.czCampiriChimpanzeeRoba Annie. Dále v komentáři označení druhé osoby, se kterou by se výherce o výhru rozdělil a připsání, kam by s dodávkou potenciální výherce cestoval. Komentářů lze v rámci soutěže sdílet více, zůčastnit se tak vícekrát. 

  4. Průběh soutěže

  1. Soutěž probíhá v rámci společného postu stran spolupořádajících účtech, post je zveřejněný na instagramovém profilu Annie, Freshlabels a  Campiri.
  2. Výherce bude vybrán elektronickým losováním z profilu Annie po ukončení soutěže, tedy 31. 8. 2023.
  3. Výherce bude kontaktován do pěti pracovních dnů po ukončení soutěže na Instagramu, přes který se do soutěže přihlásil.

  5. Výhry v soutěži

  1. Jednotliví výherci (5) získají ceny v celkové hodnotě circa 21 000 Kč:
  2. 1. cena: půjčení dodávky na prodloužený víkend od firmy Campiri, Chimpanzee tyčinky, Biooo.cz mini travel kit
  3. 2. cena: batoh Herschel, Chimpanzee tyčinky, Biooo.cz mini travel kit, Opinel nožík
  4. 3. cena: Dopper lahev, Chimpanzee tyčinky, Biooo.cz mini travel kit, Opinel nožík
  5. 4-5. cena: Chimpanzee tyčinky, Biooo.cz mini travel kit, TNF kšiltovka
  6. Výhry nelze převést na jinou osobu.
  7. Organizátor si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
  8. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.
  9. Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s organizátorem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok.
  10. Hlavní cenu, dodávka na prodloužený víkend, lze uplatnit/vybrat v období od září 2023 do dubna 2024, vratná záloha na dodávku je 20 000 Kč, kterou hradí výherce sám.
  11. Vůči organizátorovi se nelze domáhat jakýchkoli odpovědnostních nároků z titulu, že výherce si zaslanou zprávu nepřečetl, nestihl na ni odpovědět ve stanoveném termínu ani z jiných důvodů, pro které výherce organizátora nekontaktovat, nespočívají-li tyto důvody výlučně na straně organizátora.
  12. Organizátor se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené ve zprávě, kterou organizátor odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat organizátora, je organizátor oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.

  6. Osobní údaje

  1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím poskytnutých v souvislosti s účastí v soutěži za organizace a vyhlášení výsledků soutěže, jakož i k následnému zasílání oznámení o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním lze kdykoliv v budoucnu odvolat skrze odkaz v marketingové zprávě nebo jednostranným prohlášením zaslaným na e-mailovou adresu [email protected]. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel.
  2. Souhlas se zasíláním lze kdykoliv v budoucnu odvolat skrze odkaz v marketingové zprávě nebo jednostranným prohlášením zaslaným na e-mailovou adresu [email protected]. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.
  3. Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

  7. Závěrečná ustanovení

  1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
  2. Vyhlašovatel ani organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
  3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
  4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, časného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu
  5. nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
  6. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 15 let. V případě že, tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
  7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na [email protected]

  Datum: 13. 8. 2023

Přihlášení

nebo

Přidejte se

nebo

Souhlasím se zasíláním informací o doporučených produktech, novinkách a speciálních akcích. Odběr těchto informací je možné kdykoliv bezplatně upravit nebo zrušit kliknutím na odkaz v našem e-mailu.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přidejte se k čerstvé komunitě a těšte se!

 • Neminou vás exkluzivní nabídky a slevy.
 • Můžete sledovat stav vaší objednávky.
 • Nemusíte pokaždé vyplňovat vaše údaje.
 • Můžete využívat Wishlist.

Zapomenuté heslo

Nové heslo vám přijde na e-mail.

Zavřít