Soutěž

Kupte si od 19. 8. do 16. 9. nový batoh
a vyhrajte bluetooth sluchátka Urbanears

Vyberte si z více jak 600 batohů z naší nabídky a můžete každý týden vyhrát jedny ze tří bezdrátových bluetooth sluchátek Urbanears Plattan II BT.

soutěž sluchátka

Jak na to?

 1. Kupte si batoh na eshopu Freshlabels.cz nebo na některé z našich prodejen
 2. Na www.freshlabels.cz/soutez zadejte do formuláře číslo vašeho dokladu (číslo faktury nebo číslo daňového dokladu na účtence), vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom vás měli jak kontaktovat
 3. Každý týden vylosujeme tři z vás, kterým pošleme bluetooth sluchátka Urbanears Plattan II BT
 4. Výherce kontaktujeme e-mailem a domluvíme se na barvě sluchátek a předání výhry
 5. Přesné podmínky soutěže najdete níže

Chci soutěžit

 
 • Oficiální pravidla a podmínky soutěže

  „Soutěž o sluchátka Urbanears“ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Soutěž o sluchátka Urbanears“ (dále jen „soutěž“).

  1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže

  Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost Freshlabels s.r.o., se sídlem Milady Horákové 452/11, 170 00 Praha 7, IČO 22793593 (dále jen „vyhlašovatel“).

  2. Místo konání a doba trvání soutěže

  1. Soutěž probíhá na území České republiky.
  2. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 19. 8.–16. 9. 2020.

  3. Podmínky účasti

  1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 ti let s trvalým pobytem nebo adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
  2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.
  3. Podmínkou účasti v soutěži je realizovaný nákup libovolného produktu z kategorie batohy na eshopu www.freshlabels.cz nebo v některé z kamenných prodejen Freshlabels v České republice v období od 19. 8. do 16. 9. 2020 a uvedení jména, příjmení, soutěžního emailu a čísla příslušného dokladu (faktury nebo pokladního dokladu k výše zmiňovanému nákupu), a souhlas s těmito soutěžními podmínkami.
  4. Soutěžící, kteří zakoupený produkt vrátí, ztrácí nárok na výhru.
  5. Prostřednictvím jednoho čísla dokladu se každý soutěžící může soutěže účastnit pouze jednou.

  4. Průběh soutěže

  1. Soutěž probíhá na webové stránce Freshlabels.cz http://www.freshlabels.cz/soutez
  2. Výherce bude vybrán elektronickým losováním po ukončení každého kola soutěže, tedy 26. 8., 2. 9., 9. 9., 16. 9.
  3. Výherce bude kontaktován do pěti pracovních dnů po ukončení každého kola soutěže na emailovou adresu, přes kterou se do soutěže přihlásil.

  5. Výhry v soutěži

  1. Výherce získá Urbanears Plattan II BT v hodnotě 1790 Kč v jedné z právě dostupných barevných provedení.
  2. Výhry nelze převést na jinou osobu.
  3. Organizátor si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně organizátora nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
  4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.
  5. Podmínkou předání výhry je nevrácený nákup batohu v eshopu Freshlabels.cz nebo v kamenných prodejnách Freshlabels.
  6. Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s organizátorem soutěže a/nebo který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok.
  7. Vůči organizátorovi se nelze domáhat jakýchkoli odpovědnostních nároků z titulu, že výherce si zaslanou zprávu nepřečetl, nestihl na ni odpovědět ve stanoveném termínu ani z jiných důvodů, pro které výherce organizátora nekontaktovat, nespočívají-li tyto důvody výlučně na straně organizátora.
  8. Organizátor se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. Bude-li pokus neúspěšný a/nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené ve zprávě, kterou organizátor odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat organizátora, je organizátor oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry.

  6. Osobní údaje

  1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím poskytnutých v souvislosti s účastí v soutěži za organizace a vyhlášení výsledků soutěže, jakož i k následnému zasílání oznámení o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas se zasíláním lze kdykoliv v budoucnu odvolat skrze odkaz v marketingové zprávě nebo jednostranným prohlášením zaslaným na e-mailovou adresu unsubscribe@freshlabels.cz. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel.
  2. Souhlas se zasíláním lze kdykoliv v budoucnu odvolat skrze odkaz v marketingové zprávě nebo jednostranným prohlášením zaslaným na e-mailovou adresu unsubscribe@freshlabels.cz. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.
  3. Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

  7. Závěrečná ustanovení

  1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
  2. Vyhlašovatel ani organizátor tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
  3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
  4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, časného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu
  5. nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
  6. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 15 let. V případě že, tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
  7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na info@freshlabels.cz

  Datum: 15. 8. 2020

Přihlášení

nebo

Přidejte se

nebo

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přidejte se k čerstvé komunitě a těšte se!

 • Neminou vás exkluzivní nabídky a slevy.
 • Můžete sledovat stav vaší objednávky.
 • Nemusíte pokaždé vyplňovat vaše údaje.
 • Můžete využívat Wishlist.

Zapomenuté heslo

Nové heslo vám přijde na e-mail.

Zavřít